Frank Koolen – Het Monument voor Toekomstig Geluk

In het oosten van Drachten is het vooruitgangsdenken van het Modernisme van de jaren zestig nog goed te zien in de vorm van de drie Tjaardaflats. De woningen werden vormgegeven met een blik op een socialere toekomst, waarin voor iedereen passende huisvesting zou bestaan. Die toekomstgerichtheid was in die tijd ook te zien in de ruimtevaart: er werden raketten gebouwd in de hoop nieuwe werelden te kunnen bereiken. Drachten richt zich opnieuw op de toekomst en heeft kunstenaar Frank Koolen gevraagd om met een kunstwerk bij de Tjaardaflats de reis naar de toekomst van de stad te verbeelden.

Op zoek naar een tijdloos symbool voor hoop en idealisme grijpt Koolen, geïnspireerd door de Tjaardaflats en hun bewoners, terug naar het hoogtepunt van de jaren zestig: de eerste raket die een mens op de maan bracht.

Koolen deed in de afgelopen maanden onderzoek naar de wensen en behoeften van de bewoners en ondervond dat zij op zoek zijn naar duurzame sociale cohesie tussen de flats. De raket, die eind september 2018 bij de Tjaardaflats wordt geplaatst, zal dan ook een spil zijn, waar vanuit nieuwe verbindingen tussen bewoners kunnen ontstaan.

De raket, uitgevoerd in de kleuren rood geel en blauw en gevormd alsof hij door kinderhanden is geknutseld, is het centrale punt van een humoristische loterij. Elke maand, als de lampen van de raket gaan knipperen, valt een woning in één van de flats in de prijzen. De gelukkige winnaar wordt die maand in het zonnetje gezet. Hij of zij ontvangt een prijs die beschikbaar is gesteld door een Drachtster ondernemer en er verschijnt een interview in het speciaal ontworpen mini-magazine dat elke drie maanden verspreid wordt onder de bewoners van de Tjaardaflats. Zo worden de bewoners in de komende tien jaar maandelijks verrast met prijzen als: een nieuwe hondenmand, een manicure of een diner bij kaarslicht.

Met zijn Monument voor Toekomstig Geluk voegt Koolen op speelse manier een element toe aan de omgeving van de Tjaardaflats. Hoewel de raket niet opstijgt en de idealen van de jaren zestig verleden tijd zijn, vertegenwoordigt deze absurdistische raket een nieuwe reis naar de toekomst: vanuit een moment van verwarring kan de blik van het individu veranderen en dat is waar vooruitgang begint.

Monument voor Toekomstig Geluk wordt gerealiseerd dankzij een bijdrage van Mondriaan Fonds, Rabobank Fonds Coöperatief Dividend en Iepen Mienskipsfûns.

https://frieschdagblad.nl/2018/11/10/sociaal-kunstwerk-voor-drachten

 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/848375-raket-bij-drachtster-tjaardaflats-gelanceerd

 

https://drachtstercourant.nl/2018/11/09/raket-moet-zorgen-voor-verbinding-tussen-tjaardaflats

 

https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/59617/Apollo_zorgt_10_jaar_voor_geluk_onder_flatbewoners.html